Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

 • Hỗ trợ: ...
 • Địa chỉ: ...
 • Gmail: ...

Sở Y tế

Danh sách thủ tục

81 thủ tục!
 1. 1 Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 2. 2 Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

 3. 3 Thủ tục Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 4. 4 Thủ tục Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh

 5. 5 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 6. 6 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 7. 7 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

 8. 8 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

 9. 9 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

 10. 10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

 11. 1 2 3 4 5  ...