Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Y Tế

Danh sách thủ tục

92 thủ tục!
 1. 1 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề dược

 2. 2 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 3. 3 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do bị mất)

 4. 4 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị hư hỏng

 5. 5 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền

 6. 6 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật

 7. 7 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tục

 8. 8 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh

 9. 9 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp

 10. 10 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề

 11. 1 2 3 4 5  ... 
Top