• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Cty TNHH XD&ĐT Hoàng Phát Ninh Thuận
Địa chỉ 216 đường N6, Phước Mỹ
Tên thủ tục Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
Ngày tiếp nhận 16/08/2018
Ngày hẹn trả 05/09/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
10:36 16/08/2018 Cán bộ một cửa Tiếp nhận hồ sơ
10:48 16/08/2018 Cán bộ một cửa Chuyển xử lý Trưởng phòng kinh tế hạ tầng
02:55 16/08/2018 Trưởng phòng kinh tế hạ tầng Phân xử lý Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng##Não Ngọc Cang  
10:09 05/09/2018 Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng Trả kết quả Cán bộ một cửa
Top