• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Bùi Văn Hưng
Địa chỉ Lạc Sơn 2, xã Cà Ná
Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Ngày tiếp nhận 16/08/2018
Ngày hẹn trả 16/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
08:51 16/08/2018 Cán bộ một cửa Tiếp nhận hồ sơ
08:55 16/08/2018 Cán bộ một cửa Chuyển xử lý Trưởng phòng tài chính
01:26 16/08/2018 Trưởng phòng tài chính Phân xử lý Chuyên viên TCKH
01:28 16/08/2018 Chuyên viên TCKH Trả kết quả Cán bộ một cửa
Top