• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Công ty 5 Danh
Địa chỉ Tri Hải
Tên thủ tục Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Ngày tiếp nhận 14/08/2018
Ngày hẹn trả 28/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
09:12 14/08/2018 Cán bộ một cửa Tiếp nhận hồ sơ
09:12 14/08/2018 Cán bộ một cửa Chuyển xử lý Chuyên viên TNMT
Top