• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch
Địa chỉ 02 Trần Quang Diệu
Tên thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương
Ngày tiếp nhận 14/08/2018
Ngày hẹn trả 15/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
04:37 14/08/2018 Trần Thị Hương Thêm mới
04:42 14/08/2018 Trần Thị Hương Giao xử lý Bùi Thị Lam
07:48 15/08/2018 Bùi Thị Lam Xử lý Lê Thị My Dân
07:51 15/08/2018 Lê Thị My Dân Ký nháy Bùi Thị Lam
07:54 15/08/2018 Bùi Thị Lam Ký duyệt Đào Xuân Kỳ
08:39 15/08/2018 Đào Xuân Kỳ Trả kết quả Bùi Thị Lam, Trần Thị Hương
08:10 17/08/2018 Trần Thị Hương Đã trả kết quả Trần Thị Hương
Top