• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Cty TNHH XD&ĐT Hoàng Phát Ninh Thuận
Địa chỉ 216 đường N6, Phước Mỹ-TP. PR-TC
Tên thủ tục Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
Ngày tiếp nhận 14/08/2018
Ngày hẹn trả 30/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
09:05 14/08/2018 Cán bộ một cửa Tiếp nhận hồ sơ
09:17 14/08/2018 Cán bộ một cửa Chuyển xử lý Trưởng phòng kinh tế hạ tầng
08:57 15/08/2018 Trưởng phòng kinh tế hạ tầng Phân xử lý Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng##Nguyễn Thị Tân  
02:55 30/08/2018 Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng Trả kết quả Cán bộ một cửa
Top