• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Hồ Ngọc Tân
Địa chỉ Ninh Hải
Tên thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Ngày tiếp nhận 21/06/2018
Ngày hẹn trả 16/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
03:16 21/06/2018 Trương Thị Trúc Mai Tiếp nhận hồ sơ
03:18 21/06/2018 Trương Thị Trúc Mai Chuyển phòng chuyên môn Phòng Giáo Dục Trung Học(Trần Văn Linh)
09:58 25/07/2018 Trần Văn Linh Trả kết quả (Trương Thị Trúc Mai)
03:28 15/08/2018 Cán bộ Một cửa Tiếp nhận hồ sơ
02:30 30/10/2018 Cán bộ Một cửa Trả hồ sơ
Top