• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Bá Đức Quỳnh
Địa chỉ 123 TP PRTC
Tên thủ tục Thủ tục xác nhận liệt sĩ
Ngày tiếp nhận 16/08/2018
Ngày hẹn trả 15/09/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
03:43 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Tiếp nhận qua mạng
03:44 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Tiếp nhận qua mạng
03:44 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Tiếp nhận qua mạng
03:48 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Chuyển phòng chuyên môn Phòng Người có công(Trưởng phòng,Chuyên viên)
03:51 16/08/2018 Trưởng phòng Trình ký duyệt Ban lãnh đạo
03:55 16/08/2018 Trưởng phòng Thu hồi hồ sơ
03:55 16/08/2018 Trưởng phòng Trình ký duyệt Ban lãnh đạo(Phó giám đốc  )
03:58 16/08/2018 Phó giám đốc Đồng ý ký duyệt
04:02 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Trả hồ sơ
Top