• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ đỗ thị ngọc huyền
Địa chỉ 110 trần phú
Tên thủ tục Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực).
Ngày tiếp nhận 16/08/2018
Ngày hẹn trả 17/08/2018
Tình trạng Xử lý
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
03:42 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Tiếp nhận hồ sơ
03:44 16/08/2018 Cán bộ Một cửa Chuyển phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Top