• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Lê Duy Phước
Địa chỉ đường 16/4, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Ngày tiếp nhận 15/08/2018
Ngày hẹn trả 30/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
02:45 15/08/2018 Cán bộ Một cửa Tiếp nhận hồ sơ
02:50 15/08/2018 Cán bộ Một cửa Chuyển phòng chuyên môn Phòng Nghiệp vụ Văn hóa(Chuyên viên,Trưởng phòng)
03:17 15/08/2018 Chuyên viên Chuyển hồ sơ Trưởng phòng
03:22 15/08/2018 Trưởng phòng Chuyển hồ sơ Chuyên viên
03:25 15/08/2018 Trưởng phòng Thu hồi hồ sơ
03:26 15/08/2018 Trưởng phòng Trình ký duyệt (Phó giám đốc  )
11:13 11/03/2019 Phó giám đốc Đồng ý ký duyệt Văn phòng(Cán bộ Một cửa)
11:14 11/03/2019 Cán bộ Một cửa Trả hồ sơ
Top