• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Ngày gửi:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Huỳnh Thị Thanh Lý
Địa chỉ Lạc Tân 1, xã Phước Diêm
Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Ngày tiếp nhận 16/08/2018
Ngày hẹn trả 22/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
04:02 16/08/2018 Cán bộ một cửa Tiếp nhận hồ sơ
04:06 16/08/2018 Cán bộ một cửa Chuyển xử lý Trưởng phòng kinh tế hạ tầng
03:59 22/08/2018 Trưởng phòng kinh tế hạ tầng Phân xử lý Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng##Nguyễn Văn Xự  
04:22 22/08/2018 Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng Trả kết quả Cán bộ một cửa
Top