• Đăng nhập
  • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
 • DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN08/12/2022 11:08:45

  Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua được đẩy mạnh, hiệu quả ngày càng được khẳng định.
 • NÂNG CAO NHẬN THỨC, PHỔ CẬP KỸ NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ08/12/2022 10:58:45

  Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Con người là chủ thể và có vai trò quyết định trong thực hiện chuyển đổi số.
 • DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN08/12/2022 10:51:45

  Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh, hướng tới phát triển chính phủ số.
 • Hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trên Cổng dịch vụ công của tỉnh30/11/2022 08:48:15

  Sáng ngày 30/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trên Cổng dịch vụ công của tỉnh cho hơn 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 • Lễ Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 08/07/2019 08:19:00

  Ngày 06/7/2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tham dự Lễ Khai trương có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.
 • Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận27/02/2019 23:00:30

  Ngày 26-2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (TTPVHCC).
 • Điều kiện kinh doanh hay tiêu chuẩn, quy chuẩn?

  Không chỉ còn lấn cấn trong cách hiểu về điều kiện kinh doanh mà có hiện tượng một nghề nhưng lại được điều chỉnh trong nhiều văn bản. Đó là những vấn đề xung quanh 49 dự thảo nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp
 • Phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”...

 • Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

  Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/03/2021, Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn số 814/CĐBVT-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam, 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sau khi được sự hướng dẫn hỗ trợ của Cục đường bộ Việt Nam;
 • Phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích

  Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận các thủ tục hành chính nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời, cải thiện, nâng cao điểm số và kết quả xếp hạng chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Top