• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 388/QĐ-UBND 24/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
2 326/QĐ-UBND 15/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
3 317/QĐ-UBND 14/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4 871/SYT-VP 07/03/2023 Công văn V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên Cổng DVC Quốc gia.
5 257/QĐ-UBND 04/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
6 407/TB-SGTVT 28/02/2023 Thông báo Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
7 874/BYT-KCB 23/02/2023 Công văn V/v hướng dẫn cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe lên Cổng giám định BHYT liên thông phục vụ Đề án 06
8 203/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
9 159/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10 116/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5  ... 
Top