• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Ngày 20-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công việc của các sở, ngành để đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động theo tiến độ. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Đề án đã được phê duyệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh dự kiến đi vào hoạt động vào đầu tháng 3-2019. Đến nay, việc tham mưu các văn bản liên quan; công tác chuẩn bị nhân sự để đưa Trung tâm đi vào hoạt động đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc bố trí diện tích, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, thiết kế market của các khu vực phục vụ hoạt động vẫn chưa hoàn thành.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là hết sức quan trọng, nhằm góp phần xây dựng bộ mặt văn minh, hiện đại, tính chuyên nghiệp, hiệu quả của tỉnh trong công tác hành chính công phục vụ Nhân dân và là yếu tố quan trọng thu hút đầu tư. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác tổ chức nhân sự, nhất là thi tuyển các chức danh chủ chốt; điều kiện cơ sở vật chất; xây dựng cơ chế vận hành… Đối với công tác nhân sự, cần lựa chọn công chức có trách nhiệm, tư cách, đạo đức tốt và am hiểu công việc. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phần mềm được phân kỳ để phù hợp với tình hình thực tiễn, tuy nhiên cần bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại. Tất cả các hoạt động chuẩn bị cần được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Trong tháng 2 phải hoàn thành mọi thủ tục hành chính, công tác nhân sự; trong tháng 3 hoàn thành các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đến tháng 4 sẽ đưa Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là công trình chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2019); giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019).

Uyên Thu

baoninhthuan.com.vn


Tin đã đăng

    Top