• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Sáng ngày 20/3/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; lãnh đạo và nhân viên Bưu điện tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo buổi tập huấn.


Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh được các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, xác định là yêu cầu cấp thiết theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và tình hình công tác cải cách TTHC tại địa phương. Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo bước đột phá mới trong việc tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. 
Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Để đảm bảo buổi tập huấn thành công tốt đẹp theo yêu cầu đặt ra; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỹ nội dung tập huấn, truyền đạt, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể các thao tác khai thác, sử dụng tính năng của hệ thống phần mềm điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đề nghị các đ/c đại biểu tham dự tập huấn tập trung lắng nghe, ghi chép, tiếp thu những kiến thức, thao tác, quy trình được truyền đạt, trao đổi với cán bộ tập huấn để được giải đáp thắc mắc, tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với phương châm “Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”./.

Duy Minh

Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận (ninhthuan.gov.vn)


Tin liên quan

    Top