• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Ngày 06/7/2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tham dự Lễ Khai trương có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại các quầy tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh còn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến do tổ chức, cá nhân nộp trên hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ dichvucong.ninhthuan.gov.vn. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh đảm bảo tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh lấy phương châm: “Hiệu quả hoạt động là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” làm mục tiêu hành động, hướng đến phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban lãnh đạo và công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Các đồng chí lãnh đạo tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Phát biểu tại Lễ Khai trương, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giám đốc cùng công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tổ chức triển khai vận hành hoạt động của Trung tâm theo mục tiêu, yêu cầu, phương châm đề ra. Quá trình hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Triển khai ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính của Trung tâm thông qua việc bố trí trang thiết bị hiện đại, hệ thống phần mềm xử lý hồ sơ một cửa, một cửa liên thông kết nối giữa các Sở, Ban, ngành, hệ thống trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Theo dõi, tham mưu có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các Sở, Ban, ngành, địa phương trong công tác tiếp nhận, xử lý, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhất là việc thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh…/.

Duy Minh


Tin liên quan

    Top