• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Ngày 15/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Cao Tuấn


Tin liên quan

    Top