• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Ngày 21/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Cao Tuấn


Tin liên quan

    Top