Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

 • Hỗ trợ: ...
 • Địa chỉ: ...
 • Gmail: ...

Huyện Bác Ái

Danh sách thủ tục

175 thủ tục!
 1. 1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ

 2. 2 Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

 3. 3 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng, ở riêng lẻ ở đô thị và nhà ở riêng lẻ tiếp giáp, nằm trong hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh hoặc theo quy định của UBND cấp huyện thuộc địa giới hành chính của huyện, thị xã.

 4. 4 Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (có vị trí tiếp giáp với hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy định hành lang lộ giới)

 5. 5 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ.

 6. 6 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

 7. 7 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ (tại vị trí tiếp giáp với hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy định hành lang lộ giới) thuộc thẩm quyền cấp huyện.

 8. 8 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (thuộc thẩm quyền cấp huyện)

 9. 9 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

 10. 10 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

 11. 1 2 3 4 5  ...